Wysokość rampowa czyli wysokość rampy przeładunkowej

Wysokość rampowa czyli optymalna wysokość rampy przeładunkowej
Rampy z regulowaną wysokością za pomocą mostów przeładunkowych

Wysokość rampowa to inaczej wysokość rampy, czyli odległość mierzona od poziomu podjazdu przed magazynem do poziomu rampy lub posadzki w magazynie. Powinna odpowiadać wysokości ładowni naczepy pojazdu ciężarowego.

Rampy stosuje się w celu wyrównania poziomu ładowni pojazdu i posadzki w magazynie, żeby podczas przeładunku wózek widłowy mógł bez przeszkód wjeżdżać a także wyjeżdżać z samochodu ciężarowego.

Od czego zależy wysokość rampy przeładunkowej

Wysokość rampy przeładunkowej dopasowuje się do pojazdów ciężarowych, parkowanych i przeładowywanych przy tej rampie. Niestety nie jest to zadanie łatwe, ponieważ samochody ciężarowe mają ładownie o różnych wymiarach i na różnych wysokościach.

Wysokość rampy przeładunkowej planuje się na etapie projektowania budynku i zależy od wymiarów najczęściej obsługiwanych pojazdów ciężarowych

Jednym ze sposobów na zwiększenie uniwersalność rampy, tak aby móc obsługiwać zróżnicowany park pojazdów ciężarowych, jest zastosowanie mostów przeładunkowych.

Jak obsługiwać różne pojazdy gdy wysokość rampy jest stała?

Wysokość rampy jest stała, ponieważ zazwyczaj jest to konstrukcja betonowa lub stalowa. Często zamiast rampy spotyka się dok przeładunkowy połączony bezpośrednio z magazynem. Jest więc to element budynku, którego wysokość jest niezmienna.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie na rampie mostu przeładunkowego. Most przeładunkowy to urządzenie w postaci ruchomej platformy. Instaluje się go na rampie budynku, a ruchomą platformę nakłada się na ładownię pojazdu ciężarowego. W ten sposób można znacznie zwiększyć zakres obsługiwanych pojazdów ciężarowych. Dzieje się tak ponieważ most przeładunkowy ma regulowaną wysokość i automatycznie dopasowuje się do położenia wysokości ładowni samochodu ciężarowego.

wysokość rampowa regulowana mostem przeładunkowym
Wysokość rampowa regulowana mostem przeładunkowym

Oczywiście takie rozwiązanie również ma swoje ograniczenia, którymi są:

  • ograniczony zakres wysokości, które może obsłużyć most przeładunkowy
  • pochyłe ustawienie platformy mostu, po której przejeżdża wózek z towarem
  • konieczność zastosowania wózków widłowych, które będą mogły razem z obciążeniem pokonać pochyłość

Niemniej jednak zastosowanie mostu przeładunkowego pozwala w łatwy sposób obsługiwać różne pojazdy, gdy wysokość rampy jest stała.

Jak zaplanować wysokość rampową dla różnych pojazdów?

Wysokość rampy rozładunkowej można zaplanować zbierając podstawowe informacje:

  • w pierwszej kolejności ustala się jakie pojazdy będą najczęściej rozładowywane przy rampie. To jest punkt wyjścia do wszelkich dalszych działań,
  • następnie należy sprawdzić się na jakiej wysokości znajdują się ładowanie tych pojazdów. Pomocne tu będą wszelkiego rodzaju dane techniczne pojazdów ciężarowych, katalogi, broszury itp.
  • ze względu na dużą różnorodność pojazdów ciężarowych, prawdopodobnie nie uda się uzyskać jednego wymiaru wysokości a najczęściej jest to pewien zakres wysokości, np. od 1100mm do 1300mm
  • wysokość rampy ustala się w połowie zakresu wysokości samochodów ciężarowych, a w podanym przykładzie jest to 1200mm
  • zastosowanie mostu przeładunkowego pozwoli obsłużyć najniższe i najwyższe pojazdy.

Wysokość rampowa – ile to właściwie jest?

Wysokość rampowa nie jest unormowana przepisami, i różni się w zależności od stanowiska przeładunkowego. Z tego powodu nie ma jednej odpowiedź na pytanie ile ona wynosi, zależy to od parku obsługiwanych pojazdów ciężarowych. Wysokość rampy, która jest często spotykana w praktyce, to 1200mm. Jednak nie należy traktować tego wymiaru jako wartość stałą dla każdej rampy.