Jak zorganizować bezpieczne i wydajne stanowisko przeładunkowe

Stanowisko przeładunkowe bezpieczne i wydajne

Wydajne stanowisko przeładunkowe – w dobie wysokiej konkurencyjności uzyskanie przewagi nad konkurencją wymaga perfekcji na każdym polu działania firmy. Nawet pozornie mało istotne usprawnienia mogą przeważyć szalę zwycięstwa. Jednym z takich obszarów jest przeładunek pojazdów dostarczających i odbierających towary z magazynów.

Miejsce załadunku samochodów ciężarowych często stanowi wąskie gardło w całym obiegu towarów w przedsiębiorstwie. Dzieje się tak, ponieważ temu zagadnieniu przypisuje się często małą wagę. W konsekwencji spowolnione przyjmowanie i wydawanie towarów spowalnia cały proces produkcji. Dlatego tak ważną kwestią jest wydajne stanowisko przeładunkowe.

Aby przeładunek pojazdów mógł przebiegać szybko i bezpiecznie stanowisko przeładunkowe powinno składać się z odpowiednio dobranych komponentów. Najważniejsze z nich to most przeładunkowy, brama segmentowa oraz kurtyna paskowa a także uszczelnienie fartuchowe. Aby wskazane urządzenia mogły sprawnie funkcjonować jak całość, muszą zostać poprawnie dopasowane do siebie.

Most przeładunkowy

Most przeładunkowy ma za zadanie zniwelować różnicę poziomów pomiędzy posadzką magazynu, a ładownią pojazdu ciężarowego. W praktyce oznacza to, że most przeładunkowy zapewnia możliwość płynnego wjechania z magazynu na samochód ciężarowy.

Wybierając most przeładunkowy trzeba uwzględnić następujące aspekty:

  • jaka jest różnica wysokości pomiędzy placem przed magazynem, a rampą przeładunkową
  • jakie samochody ciężarowe mają być obsługiwane
  • rodzaj wózków widłowych. Ważne są wszystkie szczegóły, czyli jaka jest dopuszczalna masa całkowita wózka, rodzaj kół a także ich rozstaw, prześwit, jakie pochylenie może pokonywać wózek
  • gabaryty przewożonych ładunków,
  • planowana częstotliwość prac przeładunkowych
  • automatyczną blokadę, która uniemożliwia uruchomienie mostu, gdy brama segmentowa pozostaje zamknięta

Brama segmentowa

Brama segmentowa ma za zadanie izolować termicznie oraz ograniczać dostęp do wnętrza hali. Jej otwieranie nie może utrudniać prowadzenia prac przeładunkowych. Dla sprawnej obsługi dobrze jest, gdy będzie wyposażona w elektryczny napęd. Wybierając bramę segmentową do współpracy z mostem przeładunkowym należy zwrócić uwagę na:

  • sposób otwierania
  • czy istnieje możliwość połączenia obsługi bramy i mostu w jednej skrzynce sterującej
  • zarówno bramy z napędem elektrycznym a także obsługiwane ręcznie powinny mieć możliwość podłączenia do blokady mostu przeładunkowego. Ta automatyczna blokada ma na celu uniemożliwienie uruchomienia mostu, gdy brama jest zamknięta. Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniu bramy segmentowej.

Kurtyna paskowa – termoizolacja wydajnego stanowiska przeładunkowego

Kurtyny paskowe mają postać bram paskowych, ograniczają straty ciepła, gdy brama segmentowa pozostaje otwarta. W tym celu montowane są bezpośrednio przy bramie segmentowej, tak żeby zasłaniały otwór, gdy brama zostanie otwarta. Aby eksploatacja była wydajna i bezpieczna należy zadbać o właściwy dobór pasów. Ważne są zarówno szerokość wstęgi a także rodzaj materiału, z którego kurtyny są wykonane.

Wydajne stanowisko przeładunkowe – uszczelnienie fartuchowe

uszczelnienie fartuchowe

To ostatni element stanowiska przeładunkowego. Są mocowane na fasadzie budynku w taki sposób, aby objęły cofający pojazd. Uszczelnienie pełni funkcję łącznika pomiędzy naczepą samochodu ciężarowego a budynkiem. Prawidłowo dopasowane urządzenie szczelnie obejmuje naczepę pojazdu, dzięki czemu eliminuje przedostawanie się zimnego powietrza do wnętrza magazynu.